Guard

Dimension: Prison
Location: Prison
NPC: Anugan
Objective: Be in a prison
Reward: €200

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde