Wood Delivery

Dimension: Overworld
Location: Lumberjack's Hut
NPC: Lumberjack
Objective: Deliver 64 oak logs to Merchant
Reward: €500, 1 Woodcutting skill level

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich